დამფუძნებლები
დამფუძნებლები

ნინო ჩიკვაშვილი

დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ინგლისური ენის სპეციალობა;

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ეკონომიკის ფაკულტეტი;

ტექნიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მაგისტრის ხარისხი ინგლისურ ენა და ლიტერატურა;

ლონდონის მართვის სკოლა;

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სტიპენდიანტი; მონტანას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის მიერ ავტორიზებული ამერიკული განათლების საერთაშორისო კონსული;

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სტიპენდიები; მონტანას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

დოქტორანტი განათლების ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტში;

საპატიო დელეგატი და ექსპერტი მშვიდობის განათლების მსოფლიო სამიტზე, სამხრეთ კორეა, სეული.

ნინო ჩიკვაშვილი